Các loại cửa nhôm XINGFA Guangdong® nhập khẩu - KAN-System®

Ngày tạo: 09/10/2019

Các loại cửa nhôm XINGFA Guangdong® nhập khẩu - KAN-System®

Nhôm XINGFA Guangdong® được sử dụng trong nhiều mục đích khác nhau như: thanh profle nhôm XINGFA Guangdong® sản xuất cửa đi, cửa sổ, khung nhôm kính mặt dựng; linh kiện nhôm cho các ngành thiết bị điện tử, vận tải, tàu biển và nhôm công nghệ cao cho hệ thống metro, hàng không vũ trụ v.v...

Trong phạm vi cung cấp tại thị trường Vietnam, KAN® chỉ cung cấp các loại sản phẩm cửa đi, cửa sổ nhôm kính XINGFA Guangdong® cao cấp nhập khẩu như bảng chi tiết dưới đây:

Thanh profile:

Thanh nhôm cao cấp nhập khẩu chính hãng XINGFA Guangdong®

Phụ kiện kim khí:

Kinlong, GQ Assa Abloy, Roto-Frank®- Nhập khẩu chính hãng 

Mục đích sử dụng:

Cửa đi, cửa sổ cho các công trình dân dụng và công nghiệp

Chính sách bảo hành:

KAN bảo hành 10 năm đối với Profile & 24 tháng đối với phụ kiện

KAN-System® - Cửa nhôm Xingfa Guangdong® nhập khẩu

Kiểu cửa:

Cửa ĐI 1 cánh mở QUAY

Ký hiệu:

D1Q

Profile:

Cửa nhôm nhập khẩu Xingfa Guangdong®

Phụ kiện kim khí:

Kinlong, GQ Assa Abloy, Roto-Frank®...

Nhà cung cấp:

KAN-System®

Ứng dụng & lưu ý:

Ứng dụng: Cửa đi 1 cánh mở quay nhôm kính Xingfa Guangdong® nhập khẩu sử dụng làm cửa đi thông phòng, cửa đi ra ban công, cửa nhà vệ sinh...

Lưu ý: cửa nhà vệ sinh nên để kính phun mờ, kính in hoa văn; cửa ban công trên lầu nên để khoá 1 mặt, cửa thông phòng nên để khoá tay vặn tiện lọi khi sử dụng.

 

Kiểu cửa:

Cửa ĐI 2 cánh mở QUAY

Ký hiệu:

D2Q

Profile:

Cửa nhôm nhập khẩu Xingfa Guangdong®

Phụ kiện kim khí:

Kinlong, GQ Assa Abloy, Roto-Frank®...

Nhà cung cấp:

KAN-System®

Ứng dụng & lưu ý:

Ứng dụng: Cửa đi 2 cánh mở quay nhôm kính Xingfa Guangdong® nhập khẩu sử dụng làm cửa đi thông phòng, cửa đi ra ban công...

Lưu ý: cửa ban công trên lầu nên để khoá 1 mặt, có thể in hoa văn trên kính làm tăng thẩm mỹ cho cửa.

 

Kiểu cửa:

Cửa ĐI 4 cánh mở QUAY

Ký hiệu:

D4Q

Profile:

Cửa nhôm nhập khẩu Xingfa Guangdong®

Phụ kiện kim khí:

Kinlong, GQ Assa Abloy, Roto-Frank®...

Nhà cung cấp:

KAN-System®

Ứng dụng & lưu ý:

Ứng dụng: Cửa đi 4 cánh mở quay nhôm kính Xingfa Guangdong® nhập khẩu sử dụng làm cửa đi chính, cửa ban công...

Lưu ý: cửa ban công trên lầu nên để khoá 1 mặt, có thể in hoa văn trên kính của cửa đi 4 cánh mở quay làm tăng thẩm mỹ cho cửa.

 

Kiểu cửa:

Cửa ĐI mở XẾP TRƯỢT

Ký hiệu:

DXT

Profile:

Cửa nhôm nhập khẩu Xingfa Guangdong®

Phụ kiện kim khí:

Kinlong, GQ Assa Abloy, Roto-Frank®...

Nhà cung cấp:

KAN-System®

Ứng dụng & lưu ý:

Ứng dụng: Cửa đi mở xếp trượt nhôm kính Xingfa Guangdong® nhập khẩu sử dụng làm cửa đi chính, cửa ban công...

Lưu ý: cửa ban công trên lầu nên để khoá 1 mặt, có thể in hoa văn trên kính của cửa đi xếp trượt làm tăng thẩm mỹ cho cửa.

Tuỳ theo chiều ngang cửa có thể làm kiểu cửa:

Loại 6 cánh: 6:1-5; 6:2-4; 6:3-3;

Loại 8 cánh: 8:1-7; 8:2-6; 8:3-5; 8:4-4 ...

 

Kiểu cửa:

Cửa ĐI 2 cánh mở TRƯỢT

Ký hiệu:

D2L

Profile:

Cửa nhôm nhập khẩu Xingfa Guangdong®

Phụ kiện kim khí:

Kinlong, GQ Assa Abloy, Roto-Frank®...

Nhà cung cấp:

KAN-System®

Ứng dụng & lưu ý:

Ứng dụng: Cửa đi 2 cánh mở trượt nhôm kính Xingfa Guangdong® nhập khẩu sử dụng làm cửa đi ở các vị trí thiếu không gian mở ra.

Lưu ý: cửa đi mở trượt có độ cách âm không cao bằng cửa đi mở quay, nhưng bù lại nó rất hữu hiệu đối với những không gian hẹp.

Có thể in hoa văn trên kính của cửa đi xếp trượt làm tăng thẩm mỹ cho cửa.

 

Kiểu cửa:

Cửa ĐI 4 cánh mở TRƯỢT

Ký hiệu:

D4L

Profile:

Cửa nhôm nhập khẩu Xingfa Guangdong®

Phụ kiện kim khí:

Kinlong, GQ Assa Abloy, Roto-Frank®...

Nhà cung cấp:

KAN-System®

Ứng dụng & lưu ý:

Ứng dụng: Cửa đi 4 cánh mở trượt nhôm kính Xingfa Guangdong® nhập khẩu sử dụng làm cửa đi ở các vị trí thiếu không gian mở ra.

Lưu ý: cửa đi mở trượt có độ cách âm không cao bằng cửa đi mở quay, nhưng bù lại nó rất hữu hiệu đối với những không gian hẹp.

Có thể in hoa văn trên kính của cửa đi xếp trượt làm tăng thẩm mỹ cho cửa.

 

Kiểu cửa:

Cửa SỔ 1 cánh mở QUAY

Ký hiệu:

S1Q

Profile:

Cửa nhôm nhập khẩu Xingfa Guangdong®

Phụ kiện kim khí:

Kinlong, GQ Assa Abloy, Roto-Frank®...

Nhà cung cấp:

KAN-System®

Ứng dụng & lưu ý:

Ứng dụng: Cửa sổ 1 cánh mở quay nhôm kính Xingfa Guangdong® nhập khẩu sử dụng làm cửa sổ cho các vị trí lấy sáng, làm thoáng khí cho các phòng...

Lưu ý: cửa sổ nên có bông sắt bảo vệ nhằm tăng khả năng chống đột nhập và đảm bảo an toàn cho trẻ em.

Có thể làm bông sắt hoa văn tăng tính thẩm mỹ cho ngôi nhà. Lưu ý để chừa ô trống cho vị trí tay nắm trên bông bảo vệ.

 

Kiểu cửa:

Cửa SỔ 2 cánh mở QUAY

Ký hiệu:

S2Q

Profile:

Cửa nhôm nhập khẩu Xingfa Guangdong®

Phụ kiện kim khí:

Kinlong, GQ Assa Abloy, Roto-Frank®...

Nhà cung cấp:

KAN-System®

Ứng dụng & lưu ý:

Ứng dụng: Cửa sổ 2 cánh mở quay nhôm kính Xingfa Guangdong® nhập khẩu sử dụng làm cửa sổ cho các vị trí lấy sáng, làm thoáng khí cho các phòng...

Lưu ý: cửa sổ nên có bông sắt bảo vệ nhằm tăng khả năng chống đột nhập và đảm bảo an toàn cho trẻ em.

Có thể làm bông sắt hoa văn tăng tính thẩm mỹ cho ngôi nhà. Lưu ý để chừa ô trống cho vị trí tay nắm trên bông bảo vệ.

 

Kiểu cửa:

Cửa SỔ 4 cánh mở QUAY

Ký hiệu:

S4Q

Profile:

Cửa nhôm nhập khẩu Xingfa Guangdong®

Phụ kiện kim khí:

Kinlong, GQ Assa Abloy, Roto-Frank®...

Nhà cung cấp:

KAN-System®

Ứng dụng & lưu ý:

Ứng dụng: Cửa sổ 4 cánh mở quay nhôm kính Xingfa Guangdong® nhập khẩu sử dụng làm cửa sổ cho các vị trí lấy sáng, làm thoáng khí cho các phòng...

Lưu ý: cửa sổ nên có bông sắt bảo vệ nhằm tăng khả năng chống đột nhập và đảm bảo an toàn cho trẻ em.

Có thể làm bông sắt hoa văn tăng tính thẩm mỹ cho ngôi nhà. Lưu ý để chừa ô trống cho vị trí tay nắm trên bông bảo vệ.

 

Kiểu cửa:

Cửa SỔ 2 cánh mở TRƯỢT

Ký hiệu:

S2L

Profile:

Cửa nhôm nhập khẩu Xingfa Guangdong®

Phụ kiện kim khí:

Kinlong, GQ Assa Abloy, Roto-Frank®...

Nhà cung cấp:

KAN-System®

Ứng dụng & lưu ý:

Ứng dụng: Cửa sổ 2 cánh mở trượt nhôm kính Xingfa Guangdong® nhập khẩu sử dụng làm cửa sổ cho các vị trí lấy sáng, làm thoáng khí cho các phòng, ở các vị trí thiếu không gian mở ra.

Lưu ý: cửa sổ nên có bông sắt bảo vệ nhằm tăng khả năng chống đột nhập và đảm bảo an toàn cho trẻ em.

Có thể làm bông sắt hoa văn tăng tính thẩm mỹ cho ngôi nhà. Lưu ý để chừa ô trống cho vị trí tay nắm trên bông bảo vệ.

 

Kiểu cửa:

Cửa SỔ 4 cánh mở TRƯỢT

Ký hiệu:

S4L

Profile:

Cửa nhôm nhập khẩu Xingfa Guangdong®

Phụ kiện kim khí:

Kinlong, GQ Assa Abloy, Roto-Frank®...

Nhà cung cấp:

KAN-System®

Ứng dụng & lưu ý:

Ứng dụng: Cửa sổ 4 cánh mở trượt nhôm kính Xingfa Guangdong® nhập khẩu sử dụng làm cửa sổ cho các vị trí lấy sáng, làm thoáng khí cho các phòng, ở các vị trí thiếu không gian mở ra.

Lưu ý: cửa sổ nên có bông sắt bảo vệ nhằm tăng khả năng chống đột nhập và đảm bảo an toàn cho trẻ em.

Có thể làm bông sắt hoa văn tăng tính thẩm mỹ cho ngôi nhà. Lưu ý để chừa ô trống cho vị trí tay nắm trên bông bảo vệ.

 

Kiểu cửa:

Cửa SỔ 1 cánh mở HẤT

Ký hiệu:

S1H

Profile:

Cửa nhôm nhập khẩu Xingfa Guangdong®

Phụ kiện kim khí:

Kinlong, GQ Assa Abloy, Roto-Frank®...

Nhà cung cấp:

KAN-System®

Ứng dụng & lưu ý:

Ứng dụng: Cửa sổ 1 cánh mở hất nhôm kính Xingfa Guangdong® nhập khẩu sử dụng làm cửa sổ cho các vị trí lấy sáng, làm thoáng khí cho các phòng, ở các vị trí thiếu không gian mở ra, cửa sổ WC.

Lưu ý: cửa sổ nên có bông sắt bảo vệ nhằm tăng khả năng chống đột nhập và đảm bảo an toàn cho trẻ em.

Có thể làm bông sắt hoa văn tăng tính thẩm mỹ cho ngôi nhà. Lưu ý để chừa ô trống cho vị trí tay nắm trên bông bảo vệ.

 

Kiểu cửa:

Cửa SỔ 2 cánh mở HẤT

Ký hiệu:

S2H

Profile:

Cửa nhôm nhập khẩu Xingfa Guangdong®

Phụ kiện kim khí:

Kinlong, GQ Assa Abloy, Roto-Frank®...

Nhà cung cấp:

KAN-System®

Ứng dụng & lưu ý:

Ứng dụng: Cửa sổ 2 cánh mở hất nhôm kính Xingfa Guangdong® nhập khẩu sử dụng làm cửa sổ cho các vị trí lấy sáng, làm thoáng khí cho các phòng, ở các vị trí thiếu không gian mở ra.

Lưu ý: cửa sổ nên có bông sắt bảo vệ nhằm tăng khả năng chống đột nhập và đảm bảo an toàn cho trẻ em.

Có thể làm bông sắt hoa văn tăng tính thẩm mỹ cho ngôi nhà. Lưu ý để chừa ô trống cho vị trí tay nắm trên bông bảo vệ.

 

Kiểu cửa:

Vách kính cố định

Ký hiệu:

VK

Profile:

Cửa nhôm nhập khẩu Xingfa Guangdong®

Phụ kiện kim khí:

Kinlong, GQ Assa Abloy, Roto-Frank®...

Nhà cung cấp:

KAN-System®

Ứng dụng & lưu ý:

Ứng dụng: làm ô lấy sáng hoặc tấm ngăn cho các vị trí trong phòng.

Lưu ý: Có thể in hoa văn cho các tấm vách kính ngăn phòng làm tăng thẩm mỹ

 

Vui lòng xem thêm thiết kế chi tiết các loại cửa nhôm kính XINGFA Guangdong® chính hãng.

KAN-System® - Cửa nhôm Xingfa Guangdong® nhập khẩu

KAN-System® - Cửa nhôm Xingfa Guangdong® nhập khẩu

KAN-System® - Cửa nhôm Xingfa Guangdong® nhập khẩu

Hãy chọn

Sản phẩm phù hợp & Nhà cung cấp tin cậy!

Thông tin chi tiết, hướng dẫn, hỗ trợ đặc biệt, vui lòng liên hệ với KAN-System® để được tư vấn FREE:

  • Hotline: 0973.881.882 (Zalo; Whatsapp; Viber)
  • Hỗ trợ kỹ thuật: +84 964.555.556
  • Email: info@kanvietnam.com

Bài viết liên quan