KAN GROUP: HỘI CHỢ TRIỂN LÃM QUỐC TẾ ISH - FRANKFURT AM MAIN, GERMANY

Ngày tạo: 24/07/2019

KAN GROUP: HỘI CHỢ TRIỂN LÃM QUỐC TẾ ISH - FRANKFURT AM MAIN, GERMANY

ISH: Hội chợ triển lãm Thương mại hàng đầu thế giới diễn ra từ ngày 14-18.03.2017 tại Messegelände Frankfurt, Frankfurt am Main, Germany.

Bài viết liên quan